moedersvanmorgen.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wat is het doel van Moeders van Morgen?

Van veel geneesmiddelen weten we helaas niet goed of ze invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van je kind als je ze tijdens de zwangerschap of borstvoeding gebruikt.

Door jouw deelname help je de moeders van morgen! Je deelt waardevolle informatie over jouw ervaringen vóór, tijdens en na je zwangerschap. Hierdoor krijgen we meer inzicht in gezondheid, leefstijl en geneesmiddelgebruik en leren we van moeders van morgen zoals jij. Zo komen we meer te weten over welke keuzes er in de praktijk gemaakt worden. We kunnen daardoor de informatie die we geven aan zorgverleners en vrouwen verbeteren! Ook als je (nu) geen geneesmiddelen gebruikt, is dit heel waardevol om te weten en kun je zeker deelnemen!

Persoonsgegevens

Bijwerkingencentrum Lareb hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Bijwerkingencentrum Lareb verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit gebeurt volgens het Algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb.

De persoonsgegevens die gevraagd worden, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier kan gecontroleerd worden dat één persoon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden.

De persoonsgegevens worden versleuteld en gescheiden van de onderzoeksgegevens op een aparte server opgeslagen. Het ICT-systeem haalt hier automatisch je e-mailadres uit om de e-mails naar jou te verzenden. De onderzoeksresultaten zijn daarmee niet tot jou als persoon te herleiden.

Alleen in incidentele gevallen, bijvoorbeeld als we met je toestemming extra informatie opvragen, worden je onderzoeksgegevens aan je persoonsgegevens gekoppeld. Indien aanvullende informatie gewenst is, wordt dit uitsluitend met jouw toestemming, als deelneemster, opgevraagd. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven in de vragenlijst, nemen we per e-mail contact met je op om aan te geven wat we precies willen opvragen en bij wie we dit willen opvragen. Je kunt op dat moment beslissen of je daar wel of geen toestemming voor geeft. De persoonsgegevens zoals geboortedatum en postcode worden gebruikt om te controleren of wij de juiste gegevens van de juiste persoon hebben.

De gegevensuitwisseling zal hierbij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen plaatsvinden.

De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt zijn (persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie):

 • Voorletter(s)
 • Meisjesnaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • Naam en plaats van je huisarts (als je ook meedoet aan het internationale EURAP onderzoek en toestemming hebt gegeven voor het opvragen van aanvullende gegevens)
 • Naam en plaats van specialist (als je ook meedoet aan het internationale EURAP onderzoek en toestemming hebt gegeven voor het opvragen van aanvullende gegevens)
 • Bijzondere persoonsgegevens en medische gegevens zoals:
  • Geboorteland en bevolkingsgroep van jouzelf en de biologische vader (mogelijk speelt dit een rol bij hoe je reageert op geneesmiddelen en het verloop van de zwangerschap, waardoor dit voor de analyses van het onderzoek belangrijk is)
  • Opleidingsniveau (mogelijk heeft dit verband met geneesmiddelgebruik en zwangerschapsuitkomsten, waardoor dit voor de analyses van het onderzoek belangrijk is)
  • Geneesmiddelgebruik van de deelnemer
  • Ziekte(n) en ziektegeschiedenis
  • Eerdere zwangerschappen
  • Zwangerschapscomplicaties
  • Gegevens omtrent bevalling
  • Leefstijlfactoren: roken, alcohol en drugsgebruik
  • Gezondheid kind (aangeboren afwijkingen, ziekte(n), ontwikkeling)

Uitnodiging door zorgverlener

Bijwerkingencentrum Lareb heeft zorgverleners gevraagd om je uit te nodigen voor deelname aan Moeders van Morgen. Deze uitnodiging is voor Bijwerkingencentrum Lareb niet zichtbaar. Bovendien betekent de uitnodiging niet dat jij al deelneemt aan Moeders van Morgen. Je neemt pas deel als je de toestemmingsverklaring in het aanmeldformulier hebt ingevuld en zelf aangegeven hebt dat je daadwerkelijk mee wilt doen. Dit doe je door, nadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, binnen 48 uur te klikken op de activatielink die wij je sturen. Als je na aanmelding besluit niet mee te doen, worden je gegevens automatisch en ongezien na 7 dagen door het systeem verwijderd. Zorgverleners worden niet geïnformeerd of je deelneemt aan Moeders van Morgen. Zij hebben geen inzage in je antwoorden van de vragenlijsten. Alleen met jouw expliciete toestemming zal Bijwerkingencentrum Lareb in een enkel geval aanvullende informatie bij de zorgverlener opvragen.

Delen met derden

In sommige gevallen wordt er in de vragenlijst een ernstige situatie, zoals een aangeboren afwijking, vermeld. Deze situaties kunnen samen met enkele medische gegevens maar zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon), gedeeld worden met:

Het doel hiervan is dat deze partijen de nationale en internationale geneesmiddelenveiligheid zo kunnen bewaken en indien er noodzaak toe is passende maatregelen treffen.

De onderzoeksgegevens uit de vragenlijsten worden ingezet voor Moeders van Morgen en daaraan gekoppeld onderzoek. In incidentele gevallen kunnen gegevens, ontdaan van persoonsgegevens, gebruikt worden voor onderzoek door andere partijen. Dit gebeurt alleen met instemming van Bijwerkingencentrum Lareb, waarbij het onderzoek in ieder geval voldoet aan de normen en strikte voorwaarden die Bijwerkingencentrum Lareb hiervoor stelt. De onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden zonder dat dit tot één specifiek persoon te herleiden is.

Afmelden voor deelname aan Moeders van Morgen

Jij kunt je op ieder moment afmelden voor deelname aan Moeders van Morgen. Dit kun je doen door in te loggen op je account en in het menu ‘Mijn vragenlijsten’ de knop ‘deelname beeindigen’ te gebruiken. Om je af te melden kun je ook een e-mail sturen naar info@moedersvanmorgen.nl. Je ontvangt dan geen vragenlijsten van Moeders van Morgen meer.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling

De gegevens die in de vragenlijsten worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een afgeschermde database van Bijwerkingencentrum Lareb. De onderzoeksgegevens zijn daarmee alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb. En daarbij alleen de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten

Medisch Ethische Toetsingscommissie

Moeders van Morgen is voorgelegd aan de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO). De CMO is van oordeel, met inachtneming van hetgeen in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) staat, dat Moeders van Morgen niet onder de reikwijdte valt van de WMO.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jij kunt te allen tijde een verzoek indienen om je toestemmingsverklaring in te trekken, om specifieke toestemmingen in te trekken of om je (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via e-mail (info@moedersvanmorgen.nl) of bel 073-6469700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Bijwerkingencentrum Lareb zal jouw verzoek binnen 4 weken afhandelen.

Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens

Je e-mailadres dat voor de communicatie over het onderzoek gebruikt wordt, wordt tot 5 jaar na het einde van je deelname aan dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. Als jij bij de aanmelding van je deelname toestemming hebt gegeven om jou nog te mogen benaderen, zal het e-mailadres niet verwijderd worden. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de medicijnveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.

Beveiliging

Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden verzameld via deze website, welke geheel beveiligd is middels een Transport Layer Security (TLS))-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden. Dit is te controleren in de browserbalk van uw browser waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

De onderzoeksgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.

Na je aanmelding op deze website, zal ter controle van je e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 48 uur geldig. Als na 7 dagen niet op de activatielink is geklikt worden je aanmeldgegevens verwijderd.

Je persoonsgegevens en wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteling) in de database opgenomen.

Het IP adres van de deelnemer wordt gecontroleerd om te kijken of deze op een blacklist voorkomt. Het IP adres wordt niet opgeslagen of getransporteerd. Als bij het invullen van het formulier blijkt dat het IP adres op een blacklist staat, wordt aan het einde een captcha test getoond aan de deelnemer. Dit is een controle om te bepalen of er wel of niet sprake is van een menselijke gebruiker. Ook is er een onzichtbaar veld ingebouwd in het aanmeldformulier. Zodra dit veld gevuld is, zal de captcha test getoond worden. Dit gebeurt om eventuele bots buiten te kunnen sluiten. Als binnen 5 minuten meer dan 10 keer een formulier wordt ingestuurd vanuit hetzelfde IP adres, zal deze ‘deelneemster' ook een captcha test getoond krijgen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én jouw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) worden altijd geplaatst wanneer jij onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om de huidige scrollpositie op te slaan. Deze verloopt na een sessie. Hierdoor kunnen wij vastleggen waar je in een vragenlijst gebleven bent en ervoor zorgen dat je bij het opnieuw benaderen van de vragenlijst verder kan gaan waar je de vorige keer gebleven was.

Gebruik van doorverwijzingen naar andere websites

Je dient je ervan bewust te zijn dat Bijwerkingencentrum Lareb niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die je via een link op onze website benadert. Wij raden je aan bij dergelijke websites telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. Jij kunt zien dat je niet meer op de website van Moeders van Morgen bent als de URL (websiteadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Contactpersoon

Heb jij vragen over deze privacyverklaring ? Neem dan contact op met Bijwerkingencentrum Lareb via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@moedersvanmorgen.nl.

Bedrijfsgegevens

De uitvoering en het beheer van Moeders van Morgen wordt gedaan door:

Bijwerkingencentrum Lareb Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 - 64 69 700
E-mailadres: info@lareb.nl

Home Hoe Aanmelden