moedersvanmorgen.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close
Voor Zorgverleners

Voor Zorgverleners

Wat kunt u als zorgverlener betekenen voor Moeders van Morgen?

U kunt als zorgverlener uw cliënten uitnodigen om deel te nemen aan Moeders van Morgen. Hiermee onderstreept u het belang en is de drempel om deel te nemen lager. Om uitnodigingen te sturen heeft u een zorgverlenersaccount nodig*, dit kunt u aanvragen via info@moedersvanmorgen.nl.

*met uitzondering van verloskundigen die met Orfeus werken, bij hen is dit ingebed in hun software systeem.

Hieronder treft u achtergrondinformatie over Moeders van Morgen en uitleg over wat u als zorgverlener kunt doen voor Moeders van Morgen. Dit hebben we ook samengevat in een infographic.

Waarom Moeders van Morgen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 80% van de zwangere vrouwen, op enig moment in de zwangerschap, een geneesmiddel gebruikt. In de dagelijkse praktijk zult u daarom geregeld worden geconfronteerd met de vraag of een geneesmiddel veilig gebruikt kan worden of wat de mogelijke effecten kunnen zijn indien een middel reeds gebruikt is. Zoals u wellicht ervaren heeft, is er vaak beperkte informatie beschikbaar op het gebied van geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap.

Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap kunt u onze kennisbank op de website van Lareb bezoeken of telefonisch contact opnemen voor counseling (073-64 69 702).

Daarnaast is er grote behoefte om de bestaande kennis op dit gebied uit te breiden. Ook dit is een wettelijke taak die door Moeders van Morgen verzorgd wordt.

Wie kan deelnemen en wat vragen we van de deelneemsters?

Alle zwangere vrouwen kunnen meedoen. Alleen zo kan een goed beeld worden verkregen over de dagelijkse praktijk, keuzes die worden gemaakt en of die veilig zijn. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in geneesmiddelgebruik, zowel voorgeschreven geneesmiddelen als ook zelfzorgmiddelen (inclusief foliumzuur en vitamines), homeopathische middelen en vaccins. De enige twee voorwaardes zijn dat de deelneemster minstens 18 jaar oud is en de Nederlandse taal beheerst.

Een zwangere vrouw kan zich gedurende haar hele zwangerschap aanmelden, maar bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Afhankelijk van hoe lang ze zwanger is bij haar aanmelding, krijgt ze 5 of 6 online vragenlijsten toegestuurd. De eerste direct bij haar aanmelding, de tweede rond de 17e week van de zwangerschap en de 3e bij 34 weken zwangerschap. Vragenlijsten 4, 5 en 6 worden 2, 6 en 12 maanden na de uitgerekende datum verstuurd.

Hoe lang het invullen van de vragenlijsten duurt hangt af van haar persoonlijke situatie. De eerste vragenlijst is iets uitgebreider en de duur van het invullen varieert tussen de 10 en 30 minuten. Het invullen van de vervolgvragenlijsten duurt tussen de 5 en 20 minuten.

Wat kunt u als zorgverlener doen?

U kunt bijdragen door uw cliënten te informeren over Moeders van Morgen. Dit kunt u onder andere doen door een uitnodigingsmail te versturen (zie hieronder) en eventueel een flyer mee te geven. Hiermee onderstreept u het belang van Moeders van Morgen en is het laagdrempeliger om deel te gaan nemen, bovendien kost het u als zorgverlener relatief weinig tijd. Uit ervaring weten we dat 30% van de vrouwen die een uitnodigingsmail van hun zorgverlener ontvangt, gaat deelnemen. Van de vrouwen die enkel een flyer meekrijgt, neemt ongeveer 6% deel.

Zorgverlenersaccount

U kunt zwangere vrouwen uitnodigen door een zorgverlenersaccount bij ons aan te vragen (via info@moedersvanmorgen.nl). U krijgt dan inloggegevens van ons waarmee u kunt inloggen op moedersvanmorgen.nl en een uitnodiging kan uitsturen door de naam en het emailadres van de vrouw die u wilt uitnodigen in te vullen. Zij krijgt dan automatisch een uitnodiging, ondertekent door u als zorgverlener. Vervolgens beslist zij zelf of ze wel of niet deel wil nemen.

Daarnaast kunt u een flyer en brochure meegeven aan uw zwangere cliënten, deze kunt u vinden in onze toolbox. Natuurlijk kunt u ze ook bij ons bestellen, dit kan via info@moedersvanmorgen.nl of via 073-64 69 700.

Uitnodigen door zorgverleners die met Orfeus werken

Er is een uitzondering op het zorgverlenersaccount, dit geldt voor verloskundigen die werken via het softwaresysteem Orfeus. In dit systeem is het in het tabblad ‘Gegevensoverdracht’ van het verloskundig dossier met twee muisklikken mogelijk een cliënte uit te nodigen voor deelname aan Moeders van Morgen. Deze zorgverleners hoeven dus geen account aan te vragen.

Informatiemateriaal – toolbox

U kunt al onze informatiematerialen, inclusief materiaal voor online promotie vinden in de toolbox. Deze kunt u bekijken en bij ons bestellen per mail via info@moedersvanmorgen.nl of telefonisch op het telefoonnummer 073-64 69 700.

Gegevensbescherming van deelneemsters

De gegevens van vrouwen die door u zijn uitgenodigd, zijn voor ons niet inzichtelijk. De uitnodiging is geheel vrijblijvend en betekent dan ook dat zij niet automatisch deelnemen. Vrouwen die besluiten om deel te gaan nemen aan Moeders van Morgen geven toestemming voor het opslaan en verwerken van hun gegevens. De database van Moeders van Morgen staat op een beveiligde server met beperkte toegang. Persoonsgegevens en onderzoeksgegevens worden allebei versleuteld en op aparte servers opgeslagen. Ze zijn daarmee niet direct aan elkaar te koppelen.

Voor de verwerking en opslag van gegevens wordt voldaan aan de bepalingen in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat kunt u als zorgverlener doen?
Home Hoe Aanmelden